דלג לתוכן
100 לילות ניסיון | משלוחים, החלפות והחזרות חינם
100 לילות ניסיון | משלוחים, החלפות והחזרות חינם

תקנון

תקנון אתר 

אתר (להלן: “האתר”) שבבעלות סוהם (להלן: “העסק”), משמש כאתר הרשמי של העסק  ומאפשר לציבור הגולשים באינטרנט לצפות בקטלוג הקולקציות, לתקשר מול העסק בנושאים שונים ולרכוש מוצרים אותם יציע העסק למכירה באמצעות האתר . כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר (להלן – “הרוכש”) מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/ואו מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל עניין בינך ובין העסק. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתחייב לא לעשות כל שימוש באתר. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע. 

רכישה באתר
העסק מאפשר לרכוש מוצרים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה (להלןהקניה”). כדי לבצע הזמנה של מוצר יש להחזיק ברשותך ולהיות בעליו של כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי. כמו כן, על הגולש להיות בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישור של חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה התחייב הרוכש. במהלך הקניה יש תחילה לבחור את המוצר ולעדכן את הפרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. הגשת פרטים אישיים כוזבים ו/או שימוש במספר כרטיס אשראי גנוב הינו עבירה פלילית, ונגד מגישי פרטים כוזבים ו/או עושי שימוש במספר כרטיס אשראי גנוב יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר או לחברה או לכל צד שלישי. 

כתב ויתור
על אף שהעסק ניסה לספק מידע מדויק באתר האינטרנט כשירות למשתמשי האתר. העסק אינו נוטל על עצמו כל אחריות ואינו מציג כל מצג ביחס למידת הדיוק או השלמות של המידע כפי שפורסם באתר. העסק אינו נוטל על עצמו כל חובות או אחריות כלפי שום משתמש או צד שלישי ביחס למידע לא מדויק, שגיאות כתיב או שגיאות או השמטות ובתוכן האתר. העסק רשאי לשנות את התוכניות , המבצעים או המוצרים המוזכרים בכל עת ללא הודעה מראש. 

זכויות קניין רוחני
המידע באתר האינטרנט מוגן בזכויות יוצרים השייכות לעסק. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות הינן בבעלות מלאה ובלעדית של העסק. העיצוב והעימוד של האתר , התמונות והאלמנטים באתר מוגנים בסימן מסחר ובזכויות יוצרים וכן בחוקים אחרים ואין להעתיק או לחקות אותם, בחלקם או במלואם. אין להעתיק, להפיק מחדש, לשכפל, למכור, למכור מחדש, לבקר, למסור או לנצל בכל דרך אחרת את האתר או כל חלק ממנו, לרבות הלוגו, התמונות,  הגרפיקה, או הדימויים באתר, לכל מטרה מסחרית, למעט אם ניתנה רשות מפורשת על פי תנאי שימוש אלה או אם ניתן אישור מפורש מראש של העסק, המשתמש אינו רשאי להשתמש במסגרות על מנת לכלול כל סימן מסחר, לוגו או מידע קנייני אחר.

ביטול עסקה לפי החוק

חברת אקסטרה ריטייל בע"מ (להלן: "החברה") המפעילה את אתר סוהם מביאה לידיעת הלקוח כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), קיימת לצרכן הזכות לבטל את העסקה לרכישת מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט של החברה וזאת בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן (להלן: "ביטול עסקה").  

ביטול עסקה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט יכולה להינתן באמצעות מסירת הודעת ביטול על ידי הלקוח לחברה וזאת במסגרת תקופת הביטול, אשר תכלול שם מלא ומספר תעודת הזהות של הלקוח, ופרטי העסקה אותה הלקוח מבקש לבטל, ואם נמסרה הודעה בע"פ - פרט מזהה נוסף לדרישת החברה, וזאת בכל אחת מהדרכים לביטול המפורטות להלן (להלן: "הודעת ביטול"): 

  • בעל פה – בטלפון מס' 076-599-3335 ו/או במסירת הודעה בחנות בה נרכש המוצר.
  • בדואר רשום – רח' עמל 2, עיר ראש העין מיקוד 4809202 (לידי שירות לקוחות סוהם).
  • בדואר אלקטרוני– כתובת דוא"ל של שירות הלקוחות של החברה office@soham.co.il
  • פקס – מס' פקס 077-5558964.
  • שליחת הודעה בוואטפ / WhatsApp  מס' 052-7574321
  • באמצעות מילוי טופס - הקליקו כאן